การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” จะจัดขึ้น ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรในท้องถิ่นผลิต รวมทั้งผลงานจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยที่ร่วมในโครงการอพ.สธ. มานำเสนอในครั้งนี้ด้วย

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top