โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม

19 กันยายน 2565

ผู้บริหารร่วมงานบูธแสดงผลงาน อพ.สธ-มบส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19 มิ.ย. 2565

19 กันยายน 2565

18 กันยายน 2565

บูธแสดงผลงาน อพ.สธ-มบส. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19-24 กันยายน 2565

18 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

การทำน้ำมันมะพร้าว

14 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

สำรวจพันธ์ไม้ โรงเรียนสระยายโสม

14 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

สำรวจพันธ์ไม้ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

14 กันยายน 2565

Scroll to Top