โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม

14 กันยายน 2565

สำรวจพันธ์ไม้ จังหวัดกำแพงเพชร

14 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

สำรวจพันธุ์ไม้ ทับสะแก บางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

14 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

โครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ ๗

  &nb …

14 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

การใช้ประโยชน์สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานในระบบสุขภาพไทยด้วยตนเอง

14 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

สำรวจพันธุ์ไม้ จังหวัดกาญจนบุรี

14 กันยายน 2565

Scroll to Top