โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม

13 กันยายน 2565

สื่อวีดีโอเรื่องกล้วย ตอนที่ 2

13 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565

สื่อวีดีโอเรื่องกล้วย ตอนที่ 1

13 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565

บทและคอนเซ็ปต์ เรื่องมะเกี๋ยง

13 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีสั้นเพื่อการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

13 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565

ภาพวาดสีน้ำมัน พรรณไม้ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ (บัณฑิตวิทยาลัย)

คณาจารย์ น …

13 กันยายน 2565

Scroll to Top