ขมิ้นอ้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe
ชื่อวงศ์  ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ  Rose turmeric
ชื่อท้องถิ่น ขมิ้นขึ้น khamin khuen (Northern) , ขมิ้นอ้อย khamin oi (Central) , ละเมียด la-miat (Khmer),แฮ้วดำ haeo dam (Chiang Mai)
วิสัยพืช Exotic herb
สรรพคุณ
หัว    รสฝาดเฝื่อน  สรรพคุณ แก้ฟกบวม

เอกสารอ้างอิง
กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2541),ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร.

เต็ม สมิตินันท์. (2544). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ บริษัทประชาชน จำกัด.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top