ขิงบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์  Zingiber officinale Roscoe
ชื่อวงศ์  ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ Ginger
ชื่อท้องถิ่น ขิง khing, ขิงแกลง khing klaeng (Chanthaburi), ขิงแดง khing daeng (Chanthaburi), ขิงเผือก khing phueak (Chiang Mai) ,สะเอ sa-e (Karen-Mae Hong Son)
วิสัยพืช Herb
สรรพคุณ
เหง้า    รสหวานเผ็ดร้อน  สรรพคุณ  ขับลม

 

เอกสารอ้างอิง
กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2541),ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร.

เต็ม สมิตินันท์. (2544). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ บริษัทประชาชน จำกัด.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top