โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดต่อเรา

11157349_10206357368994467_2770942847379475684_o
spd_2014030810650_b

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-473-7000

โทรสาร 02-472-5714
วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:30–16:30
Scroll to Top