ประกวดสื่อสมุนไพรบ้านฉัน

จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ) ในหัวข้อ สมุนไพรบ้านฉัน  ทั้งนี้การประกวดดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งผลงานมาให้คณะกรรมการตัดสิน   ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณะกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ มาตัดสินผลงานคลิปวิดีโอ  และได้รางวัลดังต่อไปนี้  

 

  1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ชื่อทีม Ronin Studio 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท ชื่อทีม มากับนะ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ชื่อทีม ส้มจี๊ด

 

โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxGUwCs2Q0s

 

 

https://youtu.be/O_aqdESBM2s

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top