โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

VR-AR

AR - VR ต้นจอกหินตะนาวศรี

เนื่องจากได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของต้นจอกหิตตะนาวศรีแล้วทางสนักคอมพิวเตอร์ไ้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจในข้อมูลต้นจอกหินตะนาวศรี ดังนั้นเพื่อให้สามารถสือค้นหรือเรียนรู้ข้อมูลได้สะดวกจึงได้จัดทำโมเดลต้นจอกหินตะนาวศรีในรู้แบบ 3D และแสดงผลแบบ VR และ AR เพื่อให้ผู้ที่เข้าใชงานสามารถเรียนรู้ข้อมูลส่วนต่างๆของต้นจอกหินตะนาวศรีได้ง่ายยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี AR

Augmented reality หรือ AR คือ การรวม สภาพแวดล้อมจริง กับ วัตถุเสมือน เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์, มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ ตัวอย่างของการใช้งาน AR ก็คือ เกม Pokemon Go ถือเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของนักเล่นเกมทั่วโลก

เทคโนโลยี VR

Virtual reality หรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทั้งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา

EON-XR

Eon-XR   เป็นแอป Augmented และ Virtual Reality ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเรียนรู้และฝึกอบรมระยะไกลในสภาพแวดล้อมที่สมจริงและสมจริง บทเรียนและเซสชันการฝึกอบรมสามารถทำได้ในโหมด AR หรือ VR 

ต้นจอกหินตะนาวศรี

จากการร่วมมือกันระหว่าง

ผศ.จรัญ ประจันบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 และสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ประสานนำข้อมูลของพืช (ต้นจอกหินตะนาวศรี) นำมาสร้างโมเดล 3D ของต้นจอกหินตะนาวศรีและนำโมเดลมาสร้างเป็น AR และ VR ในโปรแกรม EON-XR เพื่อทำเป็นสื่อการเรียนรู้ และสื่อการสอน

การสร้างแบบโมเดล 3D ด้วยโปรแกรม EON-XR

โปรแกรม EON-XR สามารถเลือกใช้งานได้ผ่านทั้ง Mobile และ และเครื่อง PC สามารถเข้าดูองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญของต้นจอกหินตะนาวศรีได้พร้อมมีการอธิบายด้วยเสียง

การแสดงผลบนโปรแกรม EON-XR

การแสดงผลในรูปแบบ AR

Scroll to Top