โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรม

15 พฤศจิกายน 2566

Elementor #13712

15 พฤศจิกายน 2566

19 กรกฎาคม 2566

วิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร

วิสาหกิจชุ …

19 กรกฎาคม 2566

30 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านเขาชา

30 มิถุนายน 2566

30 พฤศจิกายน 2565

ต้นไม้จัดแสดง ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ต้นไม้จัดแ …

30 พฤศจิกายน 2565

30 พฤศจิกายน 2565

จัดแสดง ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

30 พฤศจิกายน 2565

Scroll to Top